Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \left| {x - 1} \right|\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 403619: Hàm số \(y = \left| {x - 1} \right|\) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. \(\left( {1; + \infty } \right)\)  

B. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)

C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

D.

\(\left( { - 1; + \infty } \right)\)  

Câu hỏi : 403619

Phương pháp giải:

- Tìm TXĐ của hàm số.


- Phá trị tuyệt đối.


- Tính đạo hàm của hàm số.


- Giải phương trình \(y' = 0\).


- Lập BBT và kết luận khoảng đồng biến của hàm số.

 • Đáp án : A
  (28) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TXĐ: \(D = \mathbb{R}\).

  + \(y = \left| {x - 1} \right| = \left\{ \begin{array}{l}x - 1\,\,khi\,\,x \ge 1\\-x + 1\,\,khi\,\,x < 1\end{array} \right.\)\( \Rightarrow y' = \left[ \begin{array}{l}1\,\,khi\,\,x \ge 1\\ - 1\,\,khi\,\,x < 1\end{array} \right.\).

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com