Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {x - 1} \right)\left( {5 - x} \right)\).. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 403622: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {x - 1} \right)\left( {5 - x} \right)\).. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. \(f\left( 1 \right) < f\left( 4 \right) < f\left( 2 \right)\)

B. \(f\left( 1 \right) < f\left( 2 \right) < f\left( 4 \right)\)

C. \(f\left( 2 \right) < f\left( 1 \right) < f\left( 4 \right)\)  

D. \(f\left( 4 \right) < f\left( 2 \right) < f\left( 1 \right)\)

Câu hỏi : 403622

Phương pháp giải:

- Giải phương trình đạo hàm bằng 0.


- Lập BBT của hàm số và kết luận.

 • Đáp án : B
  (23) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {x - 1} \right)\left( {5 - x} \right)\).

  + \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 1\\x = 5\end{array} \right.\)

  + BBT:

  + Kết luận: Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1;5} \right)\)

  Vì \(1 < 2 < 4\)\( \Rightarrow f\left( 1 \right) < f\left( 2 \right) < f\left( 4 \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com