Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị \(y = f'(x)\) cắt trục Ox tại 3 điểm có hoành độ \(a < b < c\) như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Câu 403623: Cho hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị \(y = f'(x)\) cắt trục Ox tại 3 điểm có hoành độ \(a < b < c\) như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?


A. \(f(a) > f(b) > f(c)\)  

B. \(f(c) > f(b) > f(a)\)

C. \(f(c) > f(a) > f(b)\)  

D. \(f(b) > f(a) > f(c)\)  

Câu hỏi : 403623

Phương pháp giải:

+ \(f'(x) > 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in \left( {a;b} \right) \Rightarrow y = f(x)\) đồng biến trên \(\left( {a;b} \right)\).


+  \(f'(x) < 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in \left( {a;b} \right) \Rightarrow y = f(x)\) nghịch biến trên \(\left( {a;b} \right)\).

 • Đáp án : C
  (43) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát đồ thị của hàm số \(y = f'(x)\), ta thấy:

  +) \(f'(x) < 0,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in \left( {a;b} \right) \Rightarrow y = f(x)\) nghịch biến trên \(\left( {a;b} \right)\)

  \( \Rightarrow f(a) > f(b)\)

  +)  \(f'(x) > 0,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in \left( {b;c} \right) \Rightarrow y = f(x)\) đồng biến trên \(\left( {b;c} \right)\)

  \( \Rightarrow f(b) < f(c)\)

  Như vậy, \(f(a) > f(b),{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} f(c) > f(b)\).

  Đối chiếu với 4 phương án, ta thấy chỉ có phương án C thỏa mãn.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com