Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nồng độ mol của HCOOH, HCOO- và H+ trong dung dịch HCOOH 0,0036M, biết rằng độ điện li α của HCOOH bằng 0,2.

Câu 404231: Tính nồng độ mol của HCOOH, HCOO- và H+ trong dung dịch HCOOH 0,0036M, biết rằng độ điện li α của HCOOH bằng 0,2.

A. [HCOOH] = [HCOO-] = [H+] = 0,00072M.

B. [HCOOH] = 0,00288M; [HCOO-] = [H+] = 0,00072M.

C. [HCOOH] = [HCOO-] = [H+] = 0,00288M.

D. [HCOOH] = 0,00072M; [HCOO-] = [H+] = 0,00288M.

Câu hỏi : 404231

Phương pháp giải:

PT phân li: HCOOH ⇄ HCOO- + H+


Ban đầu:        Co (M)


Phân li:          αCo →       αCo → αCo (M)


Cân bằng:   (1-α)Co         αCo      αCo (M)


Thay các giá trị α và Co vào ta được nồng độ của các chất, ion tại trạng thái cân bằng.

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li: HCOOH ⇄ HCOO- + H+

  Ban đầu:        Co (M)

  Phân li:          αCo →       αCo → αCo (M)

  Cân bằng:   (1-α)Co         αCo      αCo (M)

  Thay α = 0,2 và Co = 0,0036M vào được:

  [HCOOH] = (1-α)Co = (1 - 0,2).0,0036 = 0,00288M

  [HCOO-] = [H+] = αCo = 0,2.0,0036 = 0,00072M.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com