Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X chứa hỗn hợp axit H2SO4 1,5M và HCl 1M. Số mol của ion H+ trong 300 ml dung dịch X là (coi như H2SO4 điện li hoàn toàn):

Câu 404232: Dung dịch X chứa hỗn hợp axit H2SO4 1,5M và HCl 1M. Số mol của ion H+ trong 300 ml dung dịch X là (coi như H2SO4 điện li hoàn toàn):

A. 1,2 mol.

B. 0,75 mol.

C. 1,5 mol.

D. 0,6 mol.

Câu hỏi : 404232

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài ta tính được số mol mỗi axit theo công thức: n = CM.V


Viết PT điện li:


H2SO4 → 2H+ + SO42-


HCl → H+ + Cl-


Từ đó suy ra nH+ = 2nH2SO4 + nHCl

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nH2SO4 = 1,5.0,3 = 0,45 mol; nHCl = 1.0,3 = 0,3 mol

  PT điện li:

  H2SO4 → 2H+ + SO42-

  HCl → H+ + Cl-

  ⟹ nH+ = 2nH2SO4 + nHCl = 2.0,45 + 0,3 = 1,2 mol

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com