Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dung dịch axit HCOOH 0,005M, nồng độ ion H+ là 0,001M. Hằng số phân li axit của HCOOH là

Câu 404233: Trong dung dịch axit HCOOH 0,005M, nồng độ ion H+ là 0,001M. Hằng số phân li axit của HCOOH là

A. 2,0.10-4.

B. 3,0.10-4.

C. 2,5.10-4.

D. 3,5.10-4.

Câu hỏi : 404233

Phương pháp giải:

- Xác định nồng độ các chất, ion trong dung dịch tại trạng thái cân bằng dựa vào phương trình phân li: HCOOH ⇄ HCOO + H+


- Tính hằng số phân li axit theo công thức: 


\( {K_a} = \frac{{\left[ {HCO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {HCOOH} \right]}} \)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PT phân li:     HCOOH ⇄  HCOO    +    H+

  Ban đầu:           0,005M

  Phân li:             0,001M ← 0,001M ← 0,001M

  Cân bằng:         0,004M      0,001M     0,001M

  \( \to {K_a} = \frac{{\left[ {HCO{O^ - }} \right].\left[ {{H^ + }} \right]}}{{\left[ {HCOOH} \right]}} = \frac{{0,{{001}^2}}}{{0,004}} = 2,{5.10^{ - 4}}\)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com