Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

Câu 405371: 2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 405371
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 1 phân tử khí cacbonic (CO2) có 2 nguyên tử oxi

  => 2 phân tử khí cacbonic (CO2) có 4 nguyên tử oxi

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com