Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

Câu 405372: Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là

A. XY

B. X2Y

C. XY2

D. X2Y3

Câu hỏi : 405372

Phương pháp giải:

+) Ta có: \({\mathop {{\rm{ }}X}\limits^a _2}{\mathop {{\rm{ }}S}\limits^{II} _3}\)
Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III
+) Ta có: \(\mathop {{\rm{ }}Y}\limits^b {\mathop {{\rm{ }}H}\limits^I _3}\)
Theo quy tắc hóa trị: b . 1 = I . 3 => b = III
+) Ta có: \({\mathop {{\rm{ }}X}\limits^{III} _x}{\mathop {{\rm{ }}Y}\limits^{III} _y}\)
Theo quy tắc hóa trị: III . x = III . y => tỉ lệ \(\frac{x}{y}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi hóa trị của nguyên tố X là a

  Ta có: \({\mathop {{\rm{ }}X}\limits^a _2}{\mathop {{\rm{ }}S}\limits^{II} _3}\)
  Theo quy tắc hóa trị: a . 2 = II . 3 => a = III

  Gọi hóa trị của nguyên tố Y là b

  Ta có: \(\mathop {{\rm{ }}Y}\limits^b {\mathop {{\rm{ }}H}\limits^I _3}\)
  Theo quy tắc hóa trị: b . 1 = I . 3 => b = III

  Gọi công thức hợp chất của X và Y là: XxYy

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Ngọc Lê cho e hỏi với ạ tại sao phần theo quy tắc hóa trị của X2S3 a nhân 2 lại bằng II nhân 3 ạ ? Trong khi phần ta có S có III theo e phải là a nhân 2 bằng III nhân 3
   Thích Trả lời 02/08/2020 10:27 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com