Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

(1) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho 1 nguyên tố.    

(2) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.

(3) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.

(4) Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electron.

Câu 407105: Mệnh đề nào sau đây không đúng ?


(1) Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho 1 nguyên tố.    


(2) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.


(3) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.


(4) Chỉ có trong nguyên tử oxi mới có 8 electron.

A. 3 và 4

B. 1 và 3

C. 4  

D. 3

Câu hỏi : 407105

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức học về nguyên tử.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) đúng

  (2) đúng

  (3) sai vì có thể đồng vị của nitơ cũng có 8 nơtron

  (4) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com