Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu phát biểu sai :

1. Trong một nguyên tử luôn có số proton = số electron = số điện tích hạt nhân

2. Tổng số prôton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối

3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4. Số proton = điện tích hạt nhân

5. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

Câu 407106: Chọn câu phát biểu sai :


1. Trong một nguyên tử luôn có số proton = số electron = số điện tích hạt nhân


2. Tổng số prôton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối


3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử


4. Số proton = điện tích hạt nhân


5. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

A. 2,4,5.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 2,3,4.

Câu hỏi : 407106

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức học về nguyên tử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Đúng

  2. Sai: số khối = số proton + số nơtron

  3. Sai: chỉ là khối lượng tương đối

  4. Đúng

  5. Đúng

  → Phát biểu 2,3 sai

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com