Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\frac{t}{x} = \frac{4}{3};\) \(\frac{y}{z} = \frac{3}{2};\) \(\frac{z}{x} = \frac{1}{6},\) hãy tìm tỉ số \(\frac{t}{y}.\)

Câu 407469: Biết \(\frac{t}{x} = \frac{4}{3};\) \(\frac{y}{z} = \frac{3}{2};\) \(\frac{z}{x} = \frac{1}{6},\) hãy tìm tỉ số \(\frac{t}{y}.\)

A. \(\frac{t}{y} = \frac{3}{{16}}\)           

B. \(\frac{t}{y} = \frac{4}{3}\)       

C. \(\frac{t}{y} = \frac{{16}}{3}\)                 

D. \(\frac{t}{y} = \frac{8}{9}\)

Câu hỏi : 407469

Phương pháp giải:

+ Phân tích \(\frac{t}{y} = \frac{t}{x}.\frac{x}{z}.\frac{z}{y}\) .


+ Từ giả thiết ta tính được các tỉ số \(\frac{x}{z};\,\frac{z}{y}\)


+ Từ đó tính được \(\frac{t}{y}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\frac{t}{y} = \frac{t}{x}.\frac{x}{z}.\frac{z}{y}\)

  Vì \(\frac{z}{x} = \frac{1}{6}\) nên \(\frac{x}{z} = 6\); \(\frac{y}{z} = \frac{3}{2}\) nên \(\frac{z}{y} = \frac{2}{3}\)

  Nên ta có \(\frac{t}{y} = \frac{t}{x}.\frac{x}{z}.\frac{z}{y} = \frac{4}{3}.6.\frac{2}{3} = \frac{{16}}{3}\)

  Vậy \(\frac{t}{y} = \frac{{16}}{3}\) .

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com