Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nào của \(x\) thỏa mãn \(\frac{3}{{1 - 2x}} = \frac{{ - 5}}{{3x - 2}}\)

Câu 407470: Giá trị nào của \(x\) thỏa mãn \(\frac{3}{{1 - 2x}} = \frac{{ - 5}}{{3x - 2}}\)

A. \(x =  - 1\)                

B. \(x = 1\)               

C. \(x = 2\)                           

D. \(x = 3\)

Câu hỏi : 407470
Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc\) để từ đó rút ra tìm \(x\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\frac{3}{{1 - 2x}} = \frac{{ - 5}}{{3x - 2}}\)

  \(3.(3x - 2) =  - 5.(1 - 2x)\)

  \(9x - 6 =  - 5 + 10x\)

  \( - 6 + 5 = 10x - 9x\)

      \(x =  - 1\)

  Vậy \(x =  - 1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com