Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?

Câu 407575: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?


A. \(y = \dfrac{1}{{{3^x}}}\)

B. \(y =  - {x^3} + 1\)

C. \(y = {3^x}\)

D. \(y = {\log _{0,3}}x\)

Câu hỏi : 407575

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số bài cho, nhận xét dáng điệu đồ thị, tính đơn điệu của hàm số rồi chọn hàm số tương ứng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số nằm phía trên trục \(Ox\) và nhận trục \(Ox\) làm TCN

  \( \Rightarrow \) Đồ thị hàm số đã cho là đồ thị hàm số mũ.

  \( \Rightarrow \) loại B, D.

  Mà đồ thị hàm số đi từ trên xuống \( \Rightarrow \) hàm số đã cho nghịch biến.

  \( \Rightarrow \) loại đáp án C.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com