Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích đáy lần lượt là \({a^3}\) và \({a^2}\) thì chiều cao của nó bằng:

Câu 407576: Nếu có một khối chóp có thể tích và diện tích đáy lần lượt là \({a^3}\) và \({a^2}\) thì chiều cao của nó bằng:

A. \(\dfrac{a}{3}\)

B. \(3a\)

C. \(a\)

D. \(\dfrac{a}{6}\)

Câu hỏi : 407576

Phương pháp giải:

Hình chóp có thể tích \(V,\) diện tích đáy \(S\) thì chiều cao của khối chóp là: \(h = \dfrac{{3V}}{S}.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiều cao của khối chóp đã cho là: \(h = \dfrac{{3V}}{S} = \dfrac{{3{a^3}}}{{{a^2}}} = 3a.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com