Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?

Câu 407578: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số nào dưới đây?


A. \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x - 1}}\)

B. \(y = \dfrac{{x + 2}}{{x + 1}}\)

C. \(y = \dfrac{{x + 2}}{{x - 1}}\)

D. \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\)

Câu hỏi : 407578

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, nhận xét các đường TCD và TCN của đồ thị hàm số.


Từ đó suy ra hàm số tương ứng cần tìm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ là \(x = 1\) \( \Rightarrow \) loại đáp án C và D.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {0;\,\,2} \right)\) \( \Rightarrow \) Chọn A. 

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com