Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích \({q_1}\; = {10^{ - 8}}C;{q_2}\; = -{10^{ - 8}}\;C\)đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên \({q_3}\; = {10^{ - 8}}C\), nếu: CA = 4cm, CB = 2cm?

Câu 408839:

Hai điện tích \({q_1}\; = {10^{ - 8}}C;{q_2}\; = -{10^{ - 8}}\;C\)đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên \({q_3}\; = {10^{ - 8}}C\), nếu: CA = 4cm, CB = 2cm?

A. \(8,{125.10^{ - 3}}N\) 

B. \(8,{125.10^{ - 4}}N\)  

C. \(28,{125.10^{ - 4}}N\) 

D. \(2,{8125.10^{ - 4}}N\)

Câu hỏi : 408839

Phương pháp giải:

Công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích: \({F_{12}} = \dfrac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)


Hợp lực tác dụng lên điện tích: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)


Vẽ hình. Sử dụng các kiến thức hình học để tính toán.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích q3 sẽ chịu hai lực tác dụng của q1 và q2 là: \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \)

  Lực tổng hợp tác dụng lên q3 là: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

  CA = 4cm, CB = 2cm

  Vì AC + CB = AB nên C nằm trong đoạn AB.

  q1, q3 cùng dấu nên \(\overrightarrow {{F_1}} \) là lực đẩy

  q2, q3 trái dấu nên \(\overrightarrow {{F_2}} \) là lực hút.

   

  Trên hình vẽ, ta thấy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng chiều → \(\overrightarrow F \) cùng chiều \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \) (hướng từ C đến B)

  Độ lớn: \(F = {F_1} + {F_2} = \dfrac{{k.\left| {{q_1}{q_3}} \right|}}{{A{C^2}}} + \dfrac{{k.\left| {{q_2}{q_3}} \right|}}{{B{C^2}}} = 28,{125.10^{ - 4}}N\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com