Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Gọi tốc độ truyền sóng luôn không đổi. Khi tần số bằng \(f\) thì trên day có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm \(20Hz\) thì trên dây có 5 bụng sóng. Tần số \(f\) có giá trị bằng

Câu 409831:

Trên sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Gọi tốc độ truyền sóng luôn không đổi. Khi tần số bằng \(f\) thì trên day có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm \(20Hz\) thì trên dây có 5 bụng sóng. Tần số \(f\) có giá trị bằng

A.  \(40Hz\)

B.  \(60Hz\)

C.  \(50Hz\)

D. \(30Hz\)

Câu hỏi : 409831

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} = k\dfrac{v}{{2f}}\)

 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, chiều dài sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: \(l = k\dfrac{\lambda }{2} = k\dfrac{v}{{2f}}\)

  \( \Rightarrow f = \dfrac{{kv}}{{2l}}\)

  + Khi tần số sóng \({f_1} = f\) thì \({k_1} = 3\)

  + Khi tần số sóng \({f_2} = f + 20\) thì \({k_2} = 5\)

  Ta có: \(\dfrac{{{f_1}}}{{{f_2}}} = \dfrac{{{k_1}}}{{{k_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{f}{{f + 20}} = \dfrac{3}{5} \Rightarrow f = 30Hz\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com