Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô→Nhái→Rắn hổ mang→Diều hậu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

Câu 410395: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô→Nhái→Rắn hổ mang→Diều hậu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

A. Diều hâu.

B. Cây ngô

C. Sâu ăn lá ngô

D. Nhái.

Câu hỏi : 410395
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diều hâu là loài thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com