Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Timin là nucleotit cấu tạo nên phân tử nào sau đây:

Câu 410396: Timin là nucleotit cấu tạo nên phân tử nào sau đây:

A. mARN

B. ADN

C. ARN

D. Protein

Câu hỏi : 410396
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Timin là nucleotit cấu tạo nên phân tử ADN.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com