Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\({x^2}{y^2} + 2{x^2}y + {x^2} - 4{y^2}\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

Câu 410814: \({x^2}{y^2} + 2{x^2}y + {x^2} - 4{y^2}\)

A. \(\left( {xy - x + 2y} \right)\left( {xy - x - 2y} \right)\)

B. \(\left( {xy + x + 2y} \right)\left( {xy + x - 2y} \right)\)

C. \(\left( {xy - x + 2y} \right)\left( {xy + x - 2y} \right)\)

D. \(\left( {xy + x - 2y} \right)\left( {xy - x - 2y} \right)\)

Câu hỏi : 410814

Phương pháp giải:

Rút \({x^2}\) và sử dụng hằng đẳng thức \({A^2} + 2AB + {B^2} = {\left( {A + B} \right)^2}\) để tạo \({\left( {y + 1} \right)^2}\) nhân \({x^2}\) được \({\left( {xy + x} \right)^2}\).


Sau đó sử dụng hằng đẳng thức \(\,{A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\) để tạo nhân tử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({x^2}{y^2} + 2{x^2}y + {x^2} - 4{y^2}\)

  \(\begin{array}{l} = {x^2}\left( {{y^2} + 2y + 1} \right) - 4{y^2}\\ = {x^2}{\left( {y + 1} \right)^2} - 4{y^2}\\ = {\left( {xy + x} \right)^2} - {\left( {2y} \right)^2}\\ = \left( {xy + x + 2y} \right)\left( {xy + x - 2y} \right)\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com