Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?

Câu 411012: Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?

A. Dung dịch HCl. 

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch NaCl.

Câu hỏi : 411012

Phương pháp giải:

- Khí CO là oxit trung tính ⟹ không tác dụng với axit và bazơ


- Khí CO2 và SO2 là oxit axit ⟹ tác dụng được với dd bazơ

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch bazơ dư, các tạp chất là oxit axit bị giữ lại. Khí đi ra khỏi dung dịch là CO (oxit trung tính không tác dụng với bazơ)

  PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

               SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com