Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB\) và \(AD\); \(H\) là giao điểm của \(CN\) và \(DM\). Biết \(SH\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) và \(SH = a\sqrt 3 \). Tính thể tích khối chóp \(S.CDNM\)?

Câu 412364: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\). Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB\) và \(AD\); \(H\) là giao điểm của \(CN\) và \(DM\). Biết \(SH\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) và \(SH = a\sqrt 3 \). Tính thể tích khối chóp \(S.CDNM\)?

A. \(V = \dfrac{{5{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)

B. \(V = \dfrac{{5{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\)

C. \(V = \dfrac{{5{a^3}}}{8}\)

D. \(V = \dfrac{{5{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)

Câu hỏi : 412364

Phương pháp giải:

- Tính diện tích tứ giác \(CDNM\): \({S_{CDNM}} = {S_{ABCD}} - {S_{\Delta AMN}} - {S_{\Delta BCM}}\).


- Tính thể tích khối chóp \(V = \dfrac{1}{3}SH.{S_{CDNM}}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}{S_{\Delta AMN}} = \dfrac{1}{2}AM.AN = \dfrac{1}{2}.\dfrac{a}{2}.\dfrac{a}{2} = \dfrac{{{a^2}}}{8}\\{S_{\Delta BCM}} = \dfrac{1}{2}BC.BM = \dfrac{1}{2}.a.\dfrac{a}{2} = \dfrac{{{a^2}}}{4}\\{S_{ABCD}} = A{B^2} = {a^2}\\ \Rightarrow {S_{CDNM}} = {S_{ABCD}} - {S_{\Delta AMN}} - {S_{\Delta BCM}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {a^2} - \dfrac{{{a^2}}}{8} - \dfrac{{{a^2}}}{4} = \dfrac{{5{a^2}}}{8}\end{array}\)

  Vậy \({V_{S.CDNM}} = \dfrac{1}{3}SH.{S_{CDNM}} = \dfrac{1}{3}.a\sqrt 3 .\dfrac{{5{a^2}}}{8} = \dfrac{{5{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com