Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc kháng chiến tại Đà Nẵng cuối 1858 đầu 1859 là gì?

 

Câu 413016: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc kháng chiến tại Đà Nẵng cuối 1858 đầu 1859 là gì?


 

A. Làm thất bại bước đầu âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

B. Chứng minh quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại thực dân Pháp.

C. Chứng tỏ tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng của quân và dân ta.

D. Khẳng định sự đúng đắn của chiến thuật vườn không nhà trống.

Câu hỏi : 413016

Phương pháp giải:

Đánh giá.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cả 4 đáp án đều là ý nghĩa trong đó đáp án A là ý nghĩa quan trọng nhất vì với thắng lợi của cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng cuối năm 1858 đầu năm 1859 thì ta đã làm thất bại bước đầu âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com