Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Câu 413276: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 2.

Câu hỏi : 413276

Phương pháp giải:

C4H8 có k = 1 ⟹ viết tất cả các đồng phân anken của C4H8


Xác định sản phẩm ancol thu được khi anken tác dụng với nước


Chú ý đến quy tắc cộng maccopnhi cốp và các sản phẩm cộng thu được trùng nhau.

 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các đồng phân mạch hở của C4H8 gồm:

  CH2=CH-CH2-CH3 ; CH3-CH=CH-CH3 (cis-trans); CH2=C(CH3)-CH3

  CH2=CH-CH2-CH3 + H2O → 2 sản phẩm cộng là CH3-CH(OH)-CH2-CH3 và CH2(OH)-CH2-CH2-CH3

  CH3-CH=CH-CH3 (cis-trans) + H2O → 1 sản phẩm cộng là CH3-CH(OH)-CH2-CH3

  CH2=C(CH3)-CH3 + H2O → 2 sản phẩm cộng là CH2(OH)-CH(CH3)-CH3 và CH3-C(OH)(CH3)-CH3

  Vậy tổng thu được tối đa 4 sản phẩm cộng

  Đáp án A

  Chú ý:

  2 sản phẩm bôi đậm giống nhau

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com