Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:

Câu 413727: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên:Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) là:

A. \(4\)

B. \(3\)

C. \(1\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 413727
Phương pháp giải:

Dựa vào định ngĩa đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).


- Đường thẳng \(y = {y_0}\) được gọi là TCN của đồ thị hàm số khi thỏa mãn một trong các điều kiện: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = {y_0}\), \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = {y_0}\).


- Đường thẳng \(x = {x_0}\) được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số khi thỏa mãn một trong các điều kiện: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  + \infty \), \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ + } y =  - \infty \), \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  + \infty \), \(\mathop {\lim }\limits_{x \to x_0^ - } y =  - \infty \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) = 1\) \( \Rightarrow y = 1\) là đường TCN của đồ thị hàm số.

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right) =  - \infty \) \( \Rightarrow x = 0\) là đường TCĐ của đồ thị hàm số.

  Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com