Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu của \(f'\left( x \right)\) như sau:

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là:

Câu 413729: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\) và có bảng xét dấu của \(f'\left( x \right)\) như sau:Số điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là:

A. \(1\)

B. \(3\)

C. \(0\)

D. \(2\)

Câu hỏi : 413729

Phương pháp giải:

Số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) là số điểm mà qua đó \(f'\left( x \right)\) đổi dấu.

 • Đáp án : B
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào bảng xét dấu \(f'\left( x \right)\) ta thấy \(f'\left( x \right)\) đổi dấu khi qua điểm \(x = {x_1}\), \(x = {x_2}\), \(x = {x_3}\).

  Vậy hàm số \(y = f\left( x \right)\) có 3 điểm cực trị.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com