Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1968, Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là Mĩ thừa nhận thất bại của chiến lược

Câu 414856:

Năm 1968, Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là Mĩ thừa nhận thất bại của chiến lược

A. "Chiến tranh đặc biệt".

B. "Chiến tranh cục bộ".

C. "Việt Nam hóa chiến tranh".

D. "Đông Dương hóa chiến tranh".

Câu hỏi : 414856

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 177

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là Mĩ thừa nhận thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com