Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

Câu 414857:

Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A. hội nhập kinh tế quốc tế.

B. phát triển kinh tế - xã hội.

C. trở thành quốc gia độc lập.

D. hợp tác trong khu vực.

Câu hỏi : 414857

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là từ chỗ hầu hết là các nước thuộc địa, phụ thuộc, các nước Đông Nam Á đã giành lại được độc lập. Vì đây là điều kiện tiên quyết cho những biến đổi tiếp theo của khu vực.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com