Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2, thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

Câu 415750: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2, thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu hỏi : 415750

Phương pháp giải:

Ta thấy este là este no, đơn chức, mạch hở.


Este thủy phân thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc nên suy ra este có đầu HCOO-.


Suy ra CTCT của este.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy este là este no, đơn chức, mạch hở.

  Este thủy phân thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc nên suy ra este có đầu HCOO-.

  ⟹ CTCT của este là HCOOC2H5.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com