Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Natri hiđrocacbonat được dùng trong công nghiệp dược phẩm (chế thuốc đau dạ dày, …) và trong công nghiệp thực phẩm (làm bột nở, …) có công thức hóa học là

Câu 415751: Natri hiđrocacbonat được dùng trong công nghiệp dược phẩm (chế thuốc đau dạ dày, …) và trong công nghiệp thực phẩm (làm bột nở, …) có công thức hóa học là

A. NaOH.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. Na2SO4.

Câu hỏi : 415751
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Natri hiđrocacbonat có công thức hóa học là NaHCO3.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com