Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường

Câu 416454: Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường

A. luôn vuông góc với phương ngang. 

B. vuông góc với phương truyền sóng.

C. trùng với phương truyền sóng. 

D. luôn nằm theo phương ngang.

Câu hỏi : 416454

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa sóng ngang.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sóng ngang là sóng có phương dao động của phần tử môi trường luôn vuông góc với phương truyền sóng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com