Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan 124 gam natri oxit vào 876 ml nước (\({d_{{H_2}O}} = 1{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} g/ml\)), phản ứng sinh ra natri hiđroxit. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

Câu 416703: Hòa tan 124 gam natri oxit vào 876 ml nước (\({d_{{H_2}O}} = 1{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} g/ml\)), phản ứng sinh ra natri hiđroxit. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 16%.

B. 17%.

C. 18%.

D. 19%.

Câu hỏi : 416703

Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, tính toán mol các chất theo số mol của Na2O


PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH


mdd sau= mNa2O + mH2O = ? (g)


\(C\% NaOH = \frac{{{m_{NaOH}}}}{{m{{\mkern 1mu} _{dd{\kern 1pt} sau}}}}.100\% {\rm{\;}} = ?\% \)

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNa2O = 124: 62 = 2 (mol)

  PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH

  Khối lượng H2O : mH2O = VH2O.d = 876.1 = 876 (g)

  mdd sau= mNa2O + mH2O = 124 + 876 = 1000 (g)

  Theo PTHH: nNaOH = 2nNa2O = 2.2 = 4 (mol) ⟹ mNaOH = 4. 40 = 160 (g)

  \(C\% NaOH = \frac{{{m_{NaOH}}}}{{m{{\mkern 1mu} _{dd{\kern 1pt} sau}}}}.100\% {\rm{\;}} = \frac{{160}}{{1000}}.100 = 16\% \)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com