Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch X là

Câu 416702: Trộn 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch X là

A. 0,65M.

B. 0,75M.

C. 0,55M.

D. 1,5M

Câu hỏi : 416702

Phương pháp giải:

Đổi số mol Ca(OH)2 và KOH theo công thức: n = V.CM


Tính được: nOH- = 2nCa(OH)2 + nKOH


Thể tích dd sau: Vsau = VCa(OH)2 + VKOH = ?


Từ đó tính được CM OH- = ?

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCa(OH)2 = 0,5 x 0,1 = 0,05 mol ; nKOH = 0,5 x 0,1 = 0,05 mol

   

   

  Tổng số mol của OH- là 0,05x2 + 0,05 = 0,15 mol

  Nồng độ mol của OH- là CM = n/V = 0,15 : 0,2 = 0,75 (mol/l)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com