Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai điện tích điểm nằm dọc theo trục Ox, trong đó điện tích \(q_1 = - 9.10^{ - 6}C\) đặt tại gốc tọa độ O và điện tích \(q_2 = 4.10^{ - 6}C\) nằm cách gốc tọa độ \(20cm.\) Tọa độ của điểm trên trục Ox mà cường độ điện trường tại đó bằng không là

Câu 417010: Cho hai điện tích điểm nằm dọc theo trục Ox, trong đó điện tích \(q_1 = - 9.10^{ - 6}C\) đặt tại gốc tọa độ O và điện tích \(q_2 = 4.10^{ - 6}C\) nằm cách gốc tọa độ \(20cm.\) Tọa độ của điểm trên trục Ox mà cường độ điện trường tại đó bằng không là

A. \(30cm\)

B. \(40cm\)

C. \(50cm\)

D. \(60cm\)

Câu hỏi : 417010

Phương pháp giải:

+ Công thức tính cường độ điện trường: \(E = k.\dfrac{{\left| q \right|}}{{{r^2}}}\)


+ Điện trường tổng hợp tại M: \(\overrightarrow {{E_M}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  + ... + \overrightarrow {{E_n}} \)


+ Điện trường tại M triệt tiêu khi: \(\overrightarrow {{E_M}}  = 0\)


* Trường hợp: \(\overrightarrow {{E_M}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \,\,\left( 1 \right)\\{E_1} = {E_2}\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)


- Nếu \({q_1};{q_2}\) cùng dấu, để \(\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \) thì M nằm trong \({q_1};{q_2}\)


- Nếu \({q_1};{q_2}\) trái dấu, để  \(\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \) thì M nằm ngoài \({q_1};{q_2}\)


Và M nằm gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn.

 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử \({q_1}\) đặt tại O và \({q_2}\) đặt tại A.

  Điện trường tại điểm M sinh ra bởi \({q_1} < 0\) có độ lớn là:

  \({E_1} = k.\dfrac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{O{M^2}}}\)

  Điện trường tại điểm M sinh ra bởi \({q_2} > 0\) có độ lớn là:

  \({E_2} = k.\dfrac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{M{A^2}}}\)

  Cường độ điện trường tổng hợp tại M:

  \(\overrightarrow {{E_M}}  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{E_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{E_2}} \,\,\left( 1 \right)\\{E_1} = {E_2}\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}OM - AM = OA\\\dfrac{{O{M^2}}}{{A{M^2}}} = \dfrac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{\left| {{q_2}} \right|}} = \dfrac{9}{4}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}OM - AM = 20cm\\\dfrac{{OM}}{{AM}} = \dfrac{3}{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}OM = 60cm\\AM = 40cm\end{array} \right.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com