Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {e^x},\)\(y = 0,\)\(x = 0,\)\(x = \ln 5\) có diện tích bằng:

Câu 422845: Hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {e^x},\)\(y = 0,\)\(x = 0,\)\(x = \ln 5\) có diện tích bằng:

A. \(3.\)

B. \(6.\)

C. \(4.\)

D. \(5.\)

Câu hỏi : 422845

Phương pháp giải:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right),\,\,y = g\left( x \right)\), đường thẳng \(x = a,\,\,x = b\) là \(S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right|dx} \).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = {e^x},y = 0,x = 0,x = \ln 5\) là:

  \(S = \int\limits_0^{\ln 5} {\left| {{e^x}} \right|dx}  = \int\limits_0^{\ln 5} {{e^x}dx}  = \left. {{e^x}} \right|_0^{\ln 5} = 5 - 1 = 4\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com