Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là \(1,{25.10^{19}}\). Tính điện lượng tải qua tiết diện đó trong 15 giây.

Câu 427259:

Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là \(1,{25.10^{19}}\). Tính điện lượng tải qua tiết diện đó trong 15 giây.

A. 10C  

B. 20C   

C. 30C   

D. 40C

Câu hỏi : 427259

Phương pháp giải:

+ Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó:  \(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}}\)


+ Số electron qua tiết diện dây trong thời gian t: \(n = \dfrac{{\Delta q}}{{\left| e \right|}} = \dfrac{{I.t}}{{\left| e \right|}}\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}} = \dfrac{{n.\left| e \right|}}{{\Delta t}} = \dfrac{{1,{{25.10}^{19}}.1,{{6.10}^{ - 19}}}}{1} = 2A\)

  Điện lượng tải qua tiết diện đó trong 15 giây là:

  \(\Delta q = I.\Delta t = 2.15 = 30C\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com