Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Pin Lơclăngsê sản ra một công là 270J khi dịch chuyển lượng điện tích là 180C giữa hai cực bên trong pin. Tính công mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 40C giữa hai cực bên trong pin.

Câu 427260:

Pin Lơclăngsê sản ra một công là 270J khi dịch chuyển lượng điện tích là 180C giữa hai cực bên trong pin. Tính công mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 40C giữa hai cực bên trong pin.

A. 1215 J 

B. 1215 mJ      

C. 60 mJ     

D. 60 J

Câu hỏi : 427260

Phương pháp giải:

Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công của lực lạ khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện: \(\xi  = \dfrac{A}{q}\)

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\xi  = \dfrac{{{A_1}}}{{{q_1}}}}\\{\xi  = \dfrac{{{A_2}}}{{{q_2}}}}\end{array}} \right. \Rightarrow \dfrac{{{A_1}}}{{{q_1}}} = \dfrac{{{A_2}}}{{{q_2}}} \Rightarrow {A_2} = \dfrac{{{A_1}}}{{{q_1}}}.{q_2} = \dfrac{{270}}{{180}}.40 = 60J\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com