Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai mệnh đề \(P\) và \(Q\). Mệnh đề “\(P \Rightarrow Q\)” sai khi nào?

Câu 427395: Cho hai mệnh đề \(P\) và \(Q\). Mệnh đề “\(P \Rightarrow Q\)” sai khi nào?

A. \(P\) đúng, \(Q\) đúng.

B. \(P\) đúng, \(Q\) sai.                                                              

C. \(P\) sai, \(Q\) sai.

D. \(P\) sai, \(Q\) đúng.

Câu hỏi : 427395

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng, \(Q\) sai.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Nếu \(P\) đúng, \(Q\) đúng thì mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) đúng.

  +) Nếu \(P\) đúng, \(Q\) sai thì mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai.

  +) Nếu \(P\) sai, \(Q\) sai thì mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) đúng.

  +) Nếu \(P\) sai, \(Q\) đúng thì mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) đúng.

  Chọn  B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com