Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các câu sau đây, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

1) Bạn ấy đáng yêu quá!

2) Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

3) Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho \(2\).

4) Các số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng \(0,\,\,3,\,\,6,\,\,9\) thì chia hết cho \(3\).

5) Tối nay đi đâu ăn?

Câu 427396: Trong các câu sau đây, có bao nhiêu câu là mệnh đề?


1) Bạn ấy đáng yêu quá!


2) Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.


3) Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho \(2\).


4) Các số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng \(0,\,\,3,\,\,6,\,\,9\) thì chia hết cho \(3\).


5) Tối nay đi đâu ăn?

A. \(1\)

B. \(2\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 427396

Phương pháp giải:

Một câu mà chắc chắn là đúng hay chắc chắn là sai thì đó là một mệnh đề.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1) “Bạn ấy đáng yêu quá!” là câu cảm thán không phân biệt được tính đúng sai \( \Rightarrow \) Không phải mệnh đề.

  2) “Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau” là mệnh đề đúng.

  3) “Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho ” là mệnh đề đúng.

  4) “Các số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng \(0,\,\,3,\,\,6,\,\,9\) thì chia hết cho \(3\)” là mệnh đề sai.

  5) “Tối nay đi đâu ăn?” là câu hỏi không phân biệt tính đúng sai \( \Rightarrow \) Không phải mệnh đề.

  Vậy có \(3\) câu là mệnh đề.

  Chọn  C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com