Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với giá trị nào của \(x\) để mệnh đề chứa biến “\(x + 4 = 9\)” là mệnh đề đúng?

Câu 427397: Với giá trị nào của \(x\) để mệnh đề chứa biến “\(x + 4 = 9\)” là mệnh đề đúng?

A. \(x = 4\)           

B. \(x = 5\)

C. \(x = 6\)

D. \(x = 7\)

Câu hỏi : 427397

Phương pháp giải:

Xét từng giá trị của \(x\) để có mệnh đề đúng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với \(x = 4 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  = 8,\,\,{\mathop{\rm VP}\nolimits}  = 9 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  \ne {\mathop{\rm VP}\nolimits} \)\( \Rightarrow \) Mệnh đề sai.

  Với \(x = 5 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  = 9,\,\,{\mathop{\rm VP}\nolimits}  = 9 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  = {\mathop{\rm VP}\nolimits} \)\( \Rightarrow \) Mệnh đề đúng.

  Với \(x = 6 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  = 10,\,\,{\mathop{\rm VP}\nolimits}  = 9 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  \ne {\mathop{\rm VP}\nolimits} \)\( \Rightarrow \) Mệnh đề sai.

  Với \(x = 7 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  = 11,\,\,{\mathop{\rm VP}\nolimits}  = 9 \Rightarrow {\mathop{\rm VT}\nolimits}  \ne {\mathop{\rm VP}\nolimits} \)\( \Rightarrow \) Mệnh đề sai.

  Vậy với \(x = 5\) thì mệnh đề chứa biến “\(x + 4 = 9\)” là mệnh đề đúng.

  Chọn  B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com