Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân số chỉ số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là: 

Câu 428059: Phân số chỉ số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là: 


A. \(\frac{8}{5}\)     

B. \(\frac{5}{3}\)             

C. \(\frac{5}{8}\)            

D. \(\frac{3}{8}\)

Câu hỏi : 428059

Phương pháp giải:

Đếm số phần được tô màu xanh, trên tổng số phần bằng nhau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau, trong đó có 5 phần được tô màu.

  Phân số chỉ số phần được tô màu là: \(5:8 = \frac{5}{8}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com