Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a) Đọc các phân số: \(\frac{3}{4};\,\frac{{26}}{{100}};\,\frac{{32}}{{57}};\frac{{61}}{{30}};\frac{{45}}{{1000}}.\)

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Câu 428063: a) Đọc các phân số: \(\frac{3}{4};\,\frac{{26}}{{100}};\,\frac{{32}}{{57}};\frac{{61}}{{30}};\frac{{45}}{{1000}}.\)


b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Câu hỏi : 428063

Phương pháp giải:

a) Cách đọc phân số: đọc tử số rồi đọc "phần" sau đó đọc mẫu số.


b) Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

 • (1) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(\frac{3}{4}:\) ba phần tư.

  \(\frac{{26}}{{100}}\): hai mươi sáu phần một trăm (hoặc hai sáu phần trăm).

  \(\frac{{32}}{{57}}\):  ba mươi hai phần năm mươi bảy.

  \(\frac{{61}}{{30}}\) : sáu mươi mốt phần ba mươi.

  \(\frac{{45}}{{1000}}:\) bốn mươi lăm phần một nghìn (hoặc bốn mươi lăm phần nghìn). 

  b) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com