Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết các thương sau dưới dạng phân số:   

\(5:6\) ;

\(56:100\) ;

\(8:19\)

Câu 428064: Viết các thương sau dưới dạng phân số:   


\(5:6\) ;


\(56:100\) ;


\(8:19\)

Câu hỏi : 428064

Phương pháp giải:

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, trong đó: tử số là số bị chia, mẫu số là số chia.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(5:6 = \frac{5}{6}\) ;

  \(56:100 = \frac{{56}}{{100}}\) ;

  \(8:19 = \frac{8}{{19}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com