Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đội công nhân có 8 người trong 6 ngày đắp được 360m đường. Hỏi một đội công nhân có 12 người đắp xong 1080m đường trong bao nhiêu ngày ? (Năng suất làm việc mỗi người như nhau )?

Câu 431335: Một đội công nhân có 8 người trong 6 ngày đắp được 360m đường. Hỏi một đội công nhân có 12 người đắp xong 1080m đường trong bao nhiêu ngày ? (Năng suất làm việc mỗi người như nhau )?

A. 10 ngày

B. 11 ngày

C. 12 ngày

D. 13 ngày

Câu hỏi : 431335

Phương pháp giải:

Tính 8 người trong 1 ngày đắp được bao nhiêu mét đường?


Sau đó tính: 1 người – 1 ngày đắp được ? m đường.


1 người đắp \(1080m\) đường trong số ngày ?


12 người đắp 1080 m đường trong số ngày ? 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  8 người – 6 ngày – 360m đường

  12 người - …. ngày ? – 1080m đường

  Lời giải:

  Phải tính 1 người – 1 ngày đắp được ? m đường

  8 người 1 ngày đắp được số mét đường là: \(360:6 = 60\left( m \right)\)

  1 người 1 ngày đắp được số mét đường là: \(60:8 = \frac{{15}}{2}\left( m \right)\)

  1 người đắp \(1080m\) đường trong số ngày là: \(1080:\frac{{15}}{2} = 144\) (ngày)

  12 người đắp 1080 m đường trong số ngày là: \(144:12 = 12\) (ngày)

  Đáp số: 12 ngày.

  Chọn C. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com