Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 11A có 15 học sinh nữ, 20 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh tham gia văn nghệ trong đó có ít nhất 3 học sinh nữ?

Câu 433333: Lớp 11A có 15 học sinh nữ, 20 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh tham gia văn nghệ trong đó có ít nhất 3 học sinh nữ?

A. \(161753\)

B. \(11753\)

C. \(116753\)

D. \(16753\)

Câu hỏi : 433333

Phương pháp giải:

Chia các trường hợp:


    TH1: 3 học sinh nữ, 2 học sinh nam.


    TH2: 4 học sinh nữ, 1 học sinh nam.


    TH3: 5 học sinh nữ.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để chọn được 5 học sinh tham gia văn nghệ trong đó có ít nhất 3 học sinh nữ ta có các TH sau:

  TH1: 3 học sinh nữ, 2 học sinh nam \( \Rightarrow \) Có \(C_{15}^3.C_{20}^2 = 86450\).

  TH2: 4 học sinh nữ, 1 học sinh nam \( \Rightarrow \) Có \(C_{15}^4.C_{20}^1 = 27300\).

  TH3: 5 học sinh nữ \( \Rightarrow \) Có \(C_{15}^5 = 3003\).

  Vậy có tất cả \(86450 + 27300 + 3003 = 116753\) cách.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com