Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A: “Tổng số chấm trong ba lần gieo bằng 5”.

Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc. Tính xác suất của các biến cố sau:

Câu 433475: A: “Tổng số chấm trong ba lần gieo bằng 5”.

A. \(\dfrac{1}{{6}}\)

B. \(\dfrac{1}{{18}}\)

C. \(\dfrac{1}{{36}}\)

D. \(\dfrac{1}{{12}}\)

Câu hỏi : 433475

Phương pháp giải:

- Tính không gian mẫu.


- Tính số phần tử của các biến cố bằng phương pháp liệt kê.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần \( \Rightarrow \) Có \({6^3} = 126\) khả năng \( \Rightarrow n\left( \Omega  \right) = 216\).

  A: “Tổng số chấm trong ba lần gieo bằng 5”.

  Ta có: \(5 = 1 + 1 + 3 = 1 + 2 + 2\).

  \( \Rightarrow n\left( A \right) = \left\{ {\left( {1;1;3} \right);\left( {1;3;1} \right);\left( {3;1;1} \right);\left( {1;2;2} \right);\left( {2;1;2} \right);\left( {2;2;1} \right)} \right\}\).

  \( \Rightarrow n\left( A \right) = 6 \Rightarrow P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \dfrac{6}{{216}} = \dfrac{1}{{36}}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com