Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số\(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\), đạo hàm \(y' = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 434282: Cho hàm số\(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\), đạo hàm \(y' = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right)\).

B. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( {0;2} \right).\)

C. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)

D. Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

Câu hỏi : 434282

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) để lập bảng biến thiên hàm số \(y = f\left( x \right)\)và kết luận.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số \(f'\left( x \right)\) ta thấy \(f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 2\end{array} \right.\).

  (\(x =  - 1\) là nghiệm bội chẵn)

  Bảng biến thiên:

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com