Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng đường thẳng \(y = x - 1\) cắt đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\) tại hai điểm phân biệt; kí hiệu \(\left( {{x_1};{y_1}} \right),\,\,\left( {{x_2};{y_2}} \right)\) là tọa độ của hai điểm đó. Tính \({y_1} + {y_2}.\)

Câu 434283: Biết rằng đường thẳng \(y = x - 1\) cắt đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\) tại hai điểm phân biệt; kí hiệu \(\left( {{x_1};{y_1}} \right),\,\,\left( {{x_2};{y_2}} \right)\) là tọa độ của hai điểm đó. Tính \({y_1} + {y_2}.\)

A. \({y_1} + {y_2} =  - 1.\)

B. \({y_1} + {y_2} = 1.\)

C. \({y_1} + {y_2} =  - 3.\)

D. \({y_1} + {y_2} = 2.\)

Câu hỏi : 434283

Phương pháp giải:

- Tìm hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm.


- Từ các hoành độ giao điểm vừa tìm được, xác định các tọa độ giao điểm và tính \({y_1} + {y_2}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = x - 1;\) \(y = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\) là nghiệm của phương trình:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,x - 1 = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\\ \Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 4 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1 \Rightarrow y =  - 2\\x = 2 \Rightarrow y = 1\end{array} \right.\end{array}\)

  Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}{y_1} =  - 2\\{y_2} = 1\end{array} \right. \Rightarrow {y_1} + {y_2} =  - 1\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com