Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(1 - 8x + 16{x^2} - {y^2}\)

Phân tích đa thức thành nhân tử:

Câu 434332: \(1 - 8x + 16{x^2} - {y^2}\)

A. \(\left( {4x + y + 1} \right)\left( {4x + y - 1} \right)\)

B. \(\left( {4x - y - 1} \right)\left( {4x + y - 1} \right)\)

C. \(\left( {4x - y - 1} \right)\left( {4x + y + 1} \right)\)

D. \(\left( {4x - y - 1} \right)\left( {4x - y + 1} \right)\)

Câu hỏi : 434332

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm hạng tử, dùng hằng đẳng thức.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(1 - 8x + 16{x^2} - {y^2} = {\left( {4x - 1} \right)^2} - {y^2}\)\( = \left( {4x - y - 1} \right)\left( {4x + y - 1} \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com