Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

B: “Cả ba xạ thủ cùng bắn trượt con thỏ”.

Có ba xạ thủ cùng đi săn thỏ. Xác suất bắn trúng con thỏ của 3 xa thủ này lần lượt là 0,5; 0,7 và 0,8. Tính xác suất của các biến cố:

Câu 435434: B: “Cả ba xạ thủ cùng bắn trượt con thỏ”.

A. \(0,03\)

B. \(0,05\)

C. \(0,1\)

D. \(0,2\)

Câu hỏi : 435434

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nhân xác suất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi X là biến cố: “Xạ thủ 1 bắn trúng” \( \Rightarrow P\left( X \right) = 0,5;\,\,P\left( {\overline X } \right) = 0,5\).

         Y là biến cố: “Xạ thủ 2 bắn trúng” \( \Rightarrow P\left( Y \right) = 0,7;\,\,P\left( {\overline Y } \right) = 0,3\).

         Z là biến cố: “Xạ thủ 3 bắn trúng” \( \Rightarrow P\left( Z \right) = 0,8;\,\,P\left( {\overline Z } \right) = 0,2\).

  B: “Cả ba xạ thủ cùng bắn trượt con thỏ”.

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow B = \overline X  \cap \overline Y  \cap \overline Z \\ \Rightarrow P\left( B \right) = P\left( {\overline X } \right).P\left( {\overline Y } \right).P\left( {\overline Z } \right) = 0,5.0,3.0,2 = 0,03\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com